Datenschutz
Hier findest du unsere Datenschutzerklärung:

PRIVACY BELEID

1 INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Fitness Nation GmbH, Wiesmannstr. 46, 45881 Gelsenkirchen, Duitsland, Tel.: 02361/9078780, e-mail: info@ls-fitness-solutions.de. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie als volgt contact kan worden opgenomen:
Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München, e-mail: email@iitr.de, telefoon: 089-18917360.

1.4 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

2 VERZAMELEN VAN GEGEVENS BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (de zogenaamde “server log files”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de serverlogbestanden achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3 KOEKJES

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons geïmplementeerde individuele cookies, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b), DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f), DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Indien wij samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de in elk geval verzamelde informatie in de onderstaande paragrafen.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit kan voor elke browser worden gevonden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4 CONTACT

In het kader van het opnemen van contact met ons (bijv. via een contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve afhandeling van uw verzoek gewist, indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die zich daartegen verzet.

Direct contact met fitness studio’s:
Wij bieden via ons portaal verschillende mogelijkheden om rechtstreeks contact te leggen met een fitnessstudio (call-back, landingspagina’s, proeftraining, breng een vriend(in) mee). De persoonsgegevens die u ons in het kader van dit contactverzoek verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw verzoek of contact en voor de bijbehorende technische administratie en ter beschikking worden gesteld aan de sportschool die u binnen ons systeem hebt geselecteerd. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In dat geval worden uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist. Uw persoonsgegevens worden ook zonder uw herroeping gewist als uw verzoek is verwerkt en ook zonder verwerking na 14 dagen. Dit gebeurt ook wanneer de opslag om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Om uw gegevens te beschermen wanneer er een derde bedrijf bij betrokken is, hebben wij met alle partner-fitnessstudio’s een contract voor gegevensverwerking gesloten op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan de desbetreffende studio mogelijk te maken. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u deze gegevensverwerkingsovereenkomst raadplegen op het volgende internetadres: https://www.ziva-fitness-nation.com/de/agb.

5 REGISTRATIE BIJ HET PORTAAL, GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING EN VOOR CONTRACTVERWERKING

U kunt zich op onze website registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens voor de registratie worden verwerkt, vloeit voort uit het invoermasker, dat voor de registratie wordt gebruikt. Wij maken gebruik van de zogeheten double-opt-in procedure voor registratie, d.w.z. dat uw registratie pas voltooid is wanneer u uw registratie heeft bevestigd door te klikken op de link in een bevestigings-e-mail die u daartoe wordt toegezonden. Indien uw bevestiging niet binnen 24 uur wordt ontvangen, wordt uw inschrijving automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van de bovengenoemde gegevens is verplicht, alle andere informatie kunt u vrijwillig verstrekken door gebruik te maken van ons portaal.

Als u ons portaal gebruikt, bewaren wij uw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, met inbegrip van eventuele informatie over de betalingswijze, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Voorts slaan wij de vrijwillig door u verstrekte gegevens op voor de duur van uw gebruik van het portaal, tenzij u ze voordien verwijdert. U kunt alle gegevens beheren en wijzigen in de beveiligde klantenzone. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

Daarnaast slaan wij alle door u gepubliceerde inhoud op (zoals openbare berichten, prikbordvermeldingen, gastenboekvermeldingen, enz. Het ter beschikking stellen van de website met de volledige door gebruikers gegenereerde inhoud is ons legitiem belang, de rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO. Als u uw account verwijdert, blijven uw openbare uitspraken, met name in het forum, zichtbaar voor alle lezers, maar uw account is niet meer opvraagbaar. Alle andere gegevens zullen in dat geval worden gewist.

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige uitvoering van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

Het invoeren van een profielfoto is vrijwillig. Profielfoto’s worden opgeslagen door de technische dienstverlener Cloudinary Inc. 111 W Evelyn Ave, Suite 206 Sunnyvale, CA 94086 (http://www.cloudinary.com/), aan wie wij de verstrekte gegevens doorgeven. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een vrijwillig functioneel gebruiksvriendelijk gebruikersgedrag. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een Cloudinary-server in de VS en daar worden opgeslagen. De gegevens worden door Cloudinary uitsluitend gepseudonimiseerd opgeslagen met een eigen ID.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (“Data Processing Agreement”) gesloten met Cloudinary op basis van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan Cloudinary mogelijk te maken. Deze overeenkomst inzake gegevensverwerking kan te allen tijde worden ingezien indien u daarin geïnteresseerd bent.
Cloudinary is ook gecertificeerd onder de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verplicht zich daarmee tot naleving van de EU-gegevensbeschermingsvereisten. U kunt het privacybeleid van Cloudinary hier bekijken: https://cloudinary.com/privacy

6 GEBRUIK VAN EENMALIGE AANMELDINGSPROCEDURES

Facebook Connect

Op onze website kunt u gebruik maken van de sociale plug-in “Facebook Connect” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”), om een klantenaccount aan te maken of om u te registreren met behulp van de zogenaamde single sign-on technologie, indien u een Facebook-profiel hebt. U kunt de social plugins van “Facebook Connect” op onze website herkennen aan de blauwe knop met het Facebook-logo en het opschrift “Log in met Facebook” of “Maak verbinding met Facebook” of “Log in met Facebook” of “Meld u aan met Facebook”.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Facebook om gepersonaliseerde reclame weer te geven op basis van surfgedrag.

Door deze “Facebook Connect”-knop op onze website te gebruiken, hebt u ook de mogelijkheid om u aan te melden of te registreren op onze website met behulp van uw Facebook-gebruikersgegevens. Alleen als u voorafgaand aan het registratieproces uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 (1) lit. a DSGVO geeft op basis van een overeenkomstige mededeling over de uitwisseling van gegevens met Facebook, ontvangen wij bij het gebruik van de knop “Facebook Connect” van Facebook de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in uw profiel is opgeslagen, afhankelijk van uw persoonlijk gemaakte gegevensbeschermingsinstellingen bij Facebook. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Wij wijzen u erop dat na wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook, uw profielfoto’s, gebruikers-ID’s van vrienden en vriendenlijst ook kunnen worden overgedragen indien deze als “openbaar” zijn gemarkeerd in uw privacy-instellingen op Facebook. De door Facebook doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de benodigde gegevens, indien deze door u bij Facebook voor dit doel zijn vrijgegeven (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum). Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over uw surf- of koopgedrag) op basis van uw toestemming door ons aan uw Facebook-profiel worden doorgegeven.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te zenden aan de aan het begin van deze verklaring genoemde verantwoordelijke persoon.

Facebook Inc. met hoofdzetel in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toekent, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Facebook-plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met “Adblock Plus” (https://adblockplus.org/de/).

7 COMMENTAARFUNCTIE

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw commentaar, ook informatie over het tijdstip van het maken van het commentaar en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en op de website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een ingediende reactie. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u te kunnen opnemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud omdat deze onwettig zou zijn. De rechtsgrondslag voor de opslag van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder b) en f), van de AVG. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden bestempeld.

8 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME

8.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u toestemming geeft voor het toesturen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor gelijkaardige goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt aangekocht. Overeenkomstig § 7 lid 3 UWG behoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen door ons geen e-mails worden verzonden. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. In dat geval worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven aangerekend. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

8.3 Verzending van de nieuwsbrief via MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO en dient ons legitieme belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is in het adverteren, veilig en gebruikersvriendelijk. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden overgebracht naar een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; een rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan MailChimp deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO op basis van haar eigen legitieme belang om de dienst te ontwerpen en te optimaliseren in overeenstemming met de vraag, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met MailChimp een gegevensverwerkingsovereenkomst (“Data Processing Agreement”) gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Indien u geïnteresseerd bent, kan deze gegevensverwerkingsovereenkomst worden ingezien op het volgende internetadres: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

MailChimp is ook gecertificeerd onder de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verbindt zich er dus toe te voldoen aan de EU-gegevensbeschermingsvereisten. U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

8.4 Reclame per post

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en – voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie – uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding op te slaan in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO en te gebruiken om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

9 GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERAFHANDELING

9.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is hier Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

9.2 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendingspartners. Wij geven uw naam en uw leveringsadres door aan een door ons geselecteerde transportpartner, uitsluitend ten behoeve van de levering van de goederen Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.

9.3 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -afhandeling

Mark Warnecke GmbH De verwerking van bestellingen wordt gedeeltelijk uitgevoerd door “AM Sport” (Mark Warnecke GmbH, Flaßkuhle6, 58452 Witten). Naam, adres en eventueel andere persoonsgegevens worden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b DSGVO uitsluitend aan AM Sport doorgegeven voor de afhandeling van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de afhandeling van de bestelling. Meer informatie over gegevensbescherming bij AM Sport en de verklaring inzake gegevensbescherming van AM Sport kunt u vinden op de website van AM Sport onder “amsport-shop.de”.

9.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten

– DHL

Indien de levering van de goederen door de transportdienst DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) wordt uitgevoerd, zullen wij uw e-mailadres conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DHL doorgeven om een leveringsdatum af te stemmen of om u op de hoogte te stellen van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DHL met het oog op de levering in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. De openbaarmaking geschiedt alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of een kennisgeving van levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.

9.5 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)

– PAYONE

Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder PAYONE, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt/Main, aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte gegevens samen met de informatie over uw bestelling doorgeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. b DSGVO. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder PAYONE en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

10 CONTACT OPNEMEN MET DE EVALUATIEHERINNERING

Waardering herinnering via ShopVote

Voor zover u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DSGVO uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan het ratingplatform ShopVote van Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 München (www.shopvote.de), zodat het u per e-mail een ratingherinnering toestuurt.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de voor de verwerking verantwoordelijke of naar het ratingplatform.

11 GEBRUIK VAN RATING- EN BEOORDELINGSZEGELAFBEELDINGEN SHOPVOTE GRAPHICS

Om ons ShopVote-zegel en de eventueel verzamelde en/of geaggregeerde beoordelingen weer te geven, hebben wij ShopVote-graphics op deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. De ShopVote afbeeldingen en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 München.

Bij het oproepen van de ShopVote-grafieken slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de bron van de oproep (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen door ShopVote graphics.

12 GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: SOCIALE PLUGINS

12.1 AddThis bookmarking plugins met Shariff oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van de bladwijzerdienst AddThis, die wordt geëxploiteerd door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, VS (“AddThis”) als onderdeel van Oracle Corporation.

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen geen onbeperkte plugins, maar worden zij alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van AddThis. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van AddThis opgeroepen, waar u (zo nodig na het invoeren van uw inloggegevens) kunt interageren met de daar aanwezige plugins. Oracle Corporation, als de overkoepelende organisatie van AddThis met hoofdkantoor in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de geactiveerde plugin te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die reeds aan AddThis zijn overgedragen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

12.2 Facebook plugins met Shariff oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”).

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen geen onbeperkte plugins, maar worden zij alleen via een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website oproept die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Facebook. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen, waar u met de plugins kunt werken (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens). Facebook Inc. met hoofdzetel in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

13 GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: VIDEO’S

Gebruik van Youtube video’s

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video’s van de provider “Youtube”, die toebehoort aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) weer te geven en af te spelen.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video(‘s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video’s wordt gestart, gebruikt de aanbieder “Youtube” cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in het bijzonder in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google in de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en / of het ontwerp van haar website in overeenstemming met de eisen. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Onafhankelijk van de weergave van de ingesloten video’s wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk “DoubleClick” tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingsactiviteiten in gang kan zetten.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

14 ONLINE-MARKETING

14.1 BeneFit Loyaliteitsprogramma

U hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan ons getrouwheidsprogramma en het getrouwheidsprogramma van de respectievelijke door u gekozen partnerstudio’s wanneer u aankopen doet via onze online shop. Als u BeneFit-punten verzamelt via ons portaal of bij partnerstudio’s, geven wij in dit geval de volgende gegevens door aan de betreffende studio of partner met het oog op het bijschrijven en verzilveren van BeneFits op basis van ons legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke vormgeving en optimale marketing van onze website conform art. 6 (1) lit. f DSGVO: voornaam, achternaam, e-mailadres, aantal BeneFits, basis van het tegoed of de verzilvering.

14.2 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google AdSense gebruikt zogenaamde “DoubleClick DART cookies” (“cookies”). Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie uit te voeren van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie mag aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk is voorgeschreven en/of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De hierboven beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO ten behoeve van gerichte reclame aan de gebruiker door adverterende derden, wier advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Tegelijkertijd dient de verwerking ons financieel belang om het economisch potentieel van onze website te exploiteren door tegen betaling gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden te tonen.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende webadres: http://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet werken of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

14.3 Gebruik van Google AdWords conversion tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords van het bijhouden van conversies van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij het belang na om u reclame te tonen die u interesseert, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de reclamekosten te komen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een AdWords-advertentie van Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd over de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons legitiem belang bij gerichte reclame volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Meer informatie over het beleid van Google inzake gegevensbescherming kunt u vinden op het volgende internetadres: http://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet werken of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

15 WEBANALYSEDIENSTEN

15.1 Google (Universal) Analytics

– Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inkorting en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Via deze extensie wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld door Google, alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens met Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

16 RETARGETING/ REMARKETING/ VERWIJZINGSRECLAME

Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, hiermee adverteren wij voor deze website in de Google zoekresultaten, maar ook op websites van derden. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als zij ingelogd zijn bij Google terwijl zij pagina’s op onze website bekijken, zal Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om targetinglijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

U kunt het instellen van cookies voor advertentietargeting permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

U kunt ook meer te weten komen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen maken bij de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunnen hier worden geraadpleegd: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

17 GEBRUIK VAN EEN LIVE-CHATSYSTEEM EN MESSENGER

Eigen Live Chat Systeem Ondersteuning en Studio Chat

Met het oog op een betere service en ondersteuning heeft deze website een eigen live-chatsysteem voor ingelogde leden om live vragen te beantwoorden. De chat en uw bijbehorende e-mailadres worden opgeslagen en onmiddellijk verwijderd zodra wij of u het chatgesprek hebben beëindigd, maar niet later dan 48 uur na het laatste bericht in de chatgeschiedenis. Dit geldt ook voor het gebruik van de studiochat. Cookies worden gebruikt om de chatfunctie te laten werken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser van de sitebezoeker te herkennen om de individuele gebruikers van de chatfunctie van onze website te kunnen onderscheiden.

Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat de chatfunctie op onze website niet meer kan worden uitgevoerd.

Boodschapper van de gebruiker:

Uw berichten (inclusief uw chats, foto’s, video’s, voicemails, bestanden) worden 30 dagen door onze servers bewaard, dit geldt ook als een bericht niet onmiddellijk kan worden afgeleverd (bijvoorbeeld als u offline bent). Als een bericht na 30 dagen nog steeds niet is afgeleverd, zullen wij het verwijderen.

18 GEREEDSCHAPPEN EN ANDERE

18.1 Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen. Door gebruik te maken van deze dienst, wordt onze locatie aan u getoond en wordt een eventuele benadering gemakkelijker gemaakt.

Reeds bij het oproepen van de subpagina’s waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) aan servers van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de opdracht bij uw profiel bij Google wordt geplaatst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google met betrekking tot de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.Google LLC mit Sitz in den USA ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Privacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleistet.

Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google (“Privacybeleid van Google”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18.2 Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

19 RECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJ

19.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van de betrokkene (recht op toegang en interventie) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO: U hebt in het bijzonder het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de voorgenomen opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die op u betrekking hebben, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over de waarborgen die overeenkomstig artikel 46 van de GDPR bestaan indien uw gegevens aan derde landen worden doorgegeven;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO: U hebt het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen;
 • Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO: U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de vereisten van art. 17 (1) DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd; indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens; indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt; of indien u bezwaar hebt aangetekend om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig art. 19 DSGVO: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht om een gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO: U hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u – onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

19.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

20 DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bv. bewaartermijnen krachtens het handelsrecht en het belastingrecht). Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract en/of er van onze kant geen verder gerechtvaardigd belang is voor de verdere opslag.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.